Przedsiębiorstwo
Usługowo - Produkcyjno - Handlowe

EMITER Sp. z o.o.

Serwis Automatyki Przemysłowej

30-363 Kraków
ul. Rydlówka 5
tel. (12) 2691105
tel/fax: (12) 2670372

Oddział Krosno

38-400 Krosno
ul. Żwirki i Wigury 6a
tel. (13) 4376766

Polecamy obsługę elektroniczną, elektryczną:
obrabiarek sterowanych numerycznie, systemów sterowania SP,
centrów obróbczych, wiertarek do obwodów drukowanych,
automatycznych linii technologicznych, maszyn tradycyjnych,
aparatury kontrolno - pomiarowej, automatów tokarskich, aparatury medycznej
i innych unikalnych urządzeń.

Oferujemy:
ekspresowe naprawy doraźne, stałą obsługę serwisową,
bieżącą konserwację, remonty kapitalne, przeglądy okresowe,
uruchamianie i utrzymywanie w ruchu ciągłym maszyn i urządzeń,
modernizację maszyn i wymianę systemów sterowania.

WYDAWNICTWO EMITER

 

 

 

 

STRONA W BUDOWIE